Chaetodon punctatofasciatus

Punktstreifen-Falterfisch

MFFGL0028 Chaetodon punctatofasciatus<br>
code: MFFGL0028
MFFKV0071 Chaetodon punctatofasciatus<br>
code: MFFKV0071


Exif Keywords:
Exif ImageDescription:
Informationen zu Chaetodon punctatofasciatus finden Sie im Meerwasserlexikon unter Chaetodon fasciatus
Viewed 3577 times