Epipedobates trivittatus

Dreistreifen-Baumsteiger, Dreifarbiger Baumsteiger

Epipedobates trivittatus, Dreistreifen-Baumsteiger, Dreifarbiger Baumsteiger, Three Striped Poison Frog
code: AFLUD0147


Exif Keywords:
Exif ImageDescription: Epipedobates trivittatus, Dreistreifen-Baumsteiger, Dreifarbiger Baumsteiger, Three Striped Poison Frog

Viewed 3563 times