Chaetodon aureofasciatus

Goldstreifen-Falterfisch

MFFGL0005 Chaetodon aureofasciatus<br>
code: MFFGL0005


Exif Keywords:
Exif ImageDescription:
Informationen zu Chaetodon aureofasciatus finden Sie im Meerwasserlexikon unter Chaetodon aureofasciatus
Viewed 5405 times